Prezes Klubu – Siatka Leszek
Wiceprezes – Bernadzki Paweł

Podleśny Łukasz
Babiarz Janusz
Przybylski Mariusz
Sikora Przemysław
Kaweński Przemysław
Orzechowski Edward
Kurpiel Roman
Matwijów Teofil
Andrzejak Szymon
Kierul Rafał